ویلاهای توریستی فروشی ترکیه: در شهر بورسا

ویلاهای توریستی فروشی ترکیه: در شهر بورسا

ویلا توریستی برای فروش در ترکیه در نزدیکی دریاچه ایزنیک در بورسا.

هر ویلا استخر و باغ اختصاصی خود را در داخل مجموعه ویلا دارد

در منطقه ایزنیک (نیکیا) | بازار

با استخر شنا ، شومینه و گاز طبیعی و گرمایش از کف

و با اجاره تضمینی برای مدت 5 سال