مدرسه فروشی در ترکیه

مدرسه فروشی در ترکیه

یک مدرسه / دارای قرارداد اجاره ده ساله است ، با اجاره ماهانه 12000 TL.

مساحت زمین 500 متر مربع ، مساحت کل ساختمان 519 متر مربع است.

این ساختمان یک طبقه ورودی + 3 طبقه فوقانی است.

تعداد کل اتاقها 12 اتاق + 1 اتاق غذاخوری است ، هر طبقه حمام مخصوص خود را دارد.

طبقه اول شامل 3 اتاق ، طبقه اول 4 اتاق ، طبقه دوم 4 اتاق و طبقه سوم دو اتاق است.