خريد خانه در استانبول

خريد خانه در استانبول با قيمت مناسب از پروژه های گوناگون

قسمت اروپايى

آپارتمان‌های تابستانی استانبول : مجموعه استانبول نورس
تكميل 30%
خانه های فروشی ترکیه: مجتمع پرایم استانبول
تكميل 100%
آپارتمانهای فروشی نزدیک به حمل و نقل: مجموعه جذاب استانبول
تكميل 70%
آپارتمانهای فروشی نزدیک مرکز: مجتمع کایت هانه استانبول
تكميل 100%
آپارتمانهای فروشی در بیلیکدوزو:در مجتمع با ویو دریا و زیبا استانبول
تكميل 70%
آپارتمانهای فروشی در باغجیلار: مجتمع باشکوه و زیبا استانبول
تكميل 90%

قسمت آسيايى

آپارتمانهای فروشی درکارتال: مجموعه پاستل استانبول
تكميل 100%
آپارتمانهای فروشی در کادیکوی: مجتمع الیزیوم استانبول
تكميل 100%
آپارتمانهای فروشی در سمت آسیا: مجتمع مسکونی اروپایی استانبول
تكميل 100%
آپارتمانهای فروشی در استانبول آسیا: پروژه کایم استانبول
تكميل 100%
آپارتمان اقساطی منطقه آسیایی استانبول:پروژه کادیکوی
تكميل 100%
آپارتمان اقساطی در عمرانیه:  پروژه رومان استانبول
تكميل 70%