خريد خانه در استانبول

خريد خانه در استانبول با قيمت مناسب از پروژه های گوناگون
پروژه ای لاکچری در بهشت ترکیه
پروژه ای لاکچری در بهشت ترکیه
1+1، 1+2
74 م²
قيمت از: 197.000$
AS79-در کارتال در بخش آسیایی استانبول
AS79-در کارتال در بخش آسیایی استانبول
1+2، 1+3، 1+4، 1+5
150 م²
قيمت از: 330.000$
AS01-آپارتمان هایی با ویو بسفر
AS01-آپارتمان هایی با ویو بسفر
1+4، 1+5، 3.5+1
157 م²
قيمت از: 1.150.000$
AS08-در آتاکنت قسمت اروپایی استانبول
AS08-در آتاکنت قسمت اروپایی استانبول
1+2، 1+3
75 م²
قيمت از: 200.000$
AS37-بیلیک دوزو یکی از مهم ترین مناطق استانبول
AS37-بیلیک دوزو یکی از مهم ترین مناطق استانبول
1+2، 1+3، 1+4، 1+5
107 م²
قيمت از: 111.000$
AS74-پروژه ای خانوادگی و مناسب سرمایه گذاری در سمت اروپایی
AS74-پروژه ای خانوادگی و مناسب سرمایه گذاری در سمت اروپایی
1+3
100 م²
قيمت از: 460.000$