آپارتمانهای فروشی تاکسیم: مجتمع بی اوغلو استانبول

آپارتمانهای فروشی تاکسیم: مجتمع بی اوغلو استانبول مجتمع بی اوغلو استانبول در چند قدمی مکانی که همه می خواهند به آن برسند ، در مرکز شهر باستانی استانبول ، در مکانی مجاور میدان تقسیم ، خیابانا ستقلال جاده سی، برج گالاتا ، دبیرستان گالاتاسارای ، بندر گالاتا ، خیابان پیاله پاشا ، و پل گالاتا …

آپارتمانهای فروشی تاکسیم: مجتمع بی اوغلو استانبول ادامه »