داشتن یک ملک در ترکیه

مقررات مربوط به خرید املاک و مستغلات در ترکیه در ماده 35 قانون Tapu (املاک و مستغلات) شماره 2644 تنظیم شده است. این  مقررات تصریح می

پیمایش به بالا