10 منطقه مهم آسیایی استانبول 2022

1. کاخ خدو: کاخ خدو مرکز باغی است که شامل رستوران‌ها و کافه‌های زیادی است که واسطه باغ‌های گل رز و مسیرهای پوشیده از کاج